Quản trị máy chủ miễn phí

trangchu:h2;top:h3;bottom:h3;trai:h3;phai:h3;TrangDanhMuc:h2;TrangChiTiet:h1;Canonical:;SiteMap:0.1;-cauhinhseo-
Các dịch vụ Choixanh.com.vn sẽ thực hiện miễn phí khi khách hàng đăng ký dịch vụ server VPS - Dedicated tại P.A Viet Nam

Hỗ trợ các vấn đề phần cứng:

Hỗ trợ và tư vấn nguyên nhân server quá tải nếu khách hàng không tự xác định được.
Hỗ trợ kiểm tra các vấn đề phần cứng: lỗi RAM, bad sector HDD, CPU

Hỗ trợ các vấn đề phần mềm:

Hỗ trợ reload OS khi khách yêu cầu (Miễn phí lần đầu tiên Reload, tính phí 10$ các lần tiếp theo).
Hỗ trợ reset pass root (miễn phí lần đầu và 5 $ cho các lần tiếp theo).
Hỗ trợ reboot server qua website http://support.pavietnam.vn, điện thoại.
Hỗ trợ kiểm tra các phần mềm do P.A Vietnam Ltd cài đặt ban đầu nếu lỗi xuất phát từ nguyên nhân khách quan và không có sự tác động từ phía khách hàng.
Hỗ trợ cài đặt bảo mật cơ bản cho server trước khi bàn giao cho khách hàng.
Tắt các dịch vụ bên trong giúp khách hàng, nếu server bị DDOS và khách không tự tắt dịch vụ được.

Hỗ trợ các vấn đề về mạng:

Hỗ trợ cung cấp các thông tin về tốc độ kết nối mạng, băng thông sử dụng của server.
Ngắt hướng kết nối mạng xuất phát nguồn ddos nếu server bị ddos theo yêu cầu của khách hàng.
Hỗ trợ khôi phục remote/ssh vào server trong trường hợp khách bật firewall và chặn kết nối remote/ssh.

Các vấn đề ngoài phạm vi hỗ trợ:

Khách hàng tự can thiệp và cài đặt làm hư hệ thống mà không thông báo cho phía kỹ thuật P.A Vietnam Ltd.
Không kiểm tra lỗi và can thiệp xử lý các lỗi về mã nguồn. (lỗi không do máy chủ gây ra).
Không hỗ trợ yêu cầu cài đặt và sự tương thích của từng mã nguồn cụ thể với các ứng dụng web service liên quan.
Khách hàng sử dụng vi phạm các điều khoản sử dụng dịch vụ của PA việt nam.
Không hỗ trợ cài đặt, hay tác động vào các phần mềm bên trong server sau khi đã bàn giao cho khách hàng.
Không hỗ trợ cài đặt, cấu hình, kiểm tra khắc phục lỗi hoặc theo dõi hoạt động của server sau thời điểm kích hoạt dịch vụ.
Không hỗ trợ các lỗi nếu server thiếu phần cứng không đáp ứng được nhu cầu của website lớn.
Không chịu trách nhiệm về dữ liệu bên trong server, khách hàng vẫn cần có chính sách backup dữ liệu cho riêng mình.


Các dịch vụ Choixanh.com.vn sẽ thực hiện miễn phí khi khách hàng đăng ký dịch vụ server Colocation tại Choixanh.com.vn
Hỗ trợ các vấn đề phần cứng:
- Cung cấp hoàn chỉnh chỗ đặt server, duy trì nguồn điện và đường truyền mạng ổn định và an toàn.
Hỗ trợ các vấn đề về mạng:
- Hỗ trợ cung cấp các thông tin về tốc độ kết nối network, băng thông sử dụng của server.
- Ngắt hướng kết nối mạng xuất phát nguồn ddos nếu server bị ddos theo yêu cầu của khách hàng.
- Hỗ trợ chặn các kết nối tấn công ddos đơn lẻ, xác định hướng tấn công và thông báo khách hàng tự giải quyết.
- Hỗ trợ khôi phục remote/ssh vào server trong trường hợp khách bật firewall và chặn kết nối remote/ssh.
Các vấn đề ngoài phạm vi hỗ trợ:
- Không hỗ trợ kiểm tra, cài đặt, thay thế hay cấu hình về phần cứng, phần mềm liên quan đến server khách hàng.
- Không chịu trách nhiệm về vấn đề backup và dữ liệu bên trong server, khách hàng cần có chính sách backup cho riêng mình.