Giữ chỗ Tên miền

trangchu:h2;top:h3;bottom:h3;trai:h3;phai:h3;TrangDanhMuc:h2;TrangChiTiet:h1;Canonical:;SiteMap:0.1;-cauhinhseo-

Giới thiệu dịch vụ đấu giá - giữ chỗ Tên miền

Quy định giữ chỗ Tên miền

 • Hệ thống sẽ tạm giữ 1,000,000 đ/tên miền tiền đặt cọc
 • Trong suốt quá trình đấu giá thì người tham gia đấu giá không được hủy đấu giá
 • Nếu có người khác đấu giá cao hơn. Hệ thống sẽ thông báo đến những người đấu giá thấp hơn để có thể đặt giá đấu cao hơn
 • Trong quá trình đấu giá nếu tên miền được gia hạn thì hệ thống sẽ hoàn tiền đặt cọc cho toàn bộ người tham gia đấu giá và đóng phiên đấu giá lại
 • Sau khi chốt phiên đấu giá. Người trả giá cao nhất sẽ được đưa vào danh sách canh đăng ký tên miền. Đồng thời hệ thống sẽ hoàn tiền đặt cọc lại cho toàn bộ khách hàng đấu giá thất bại
 • Nếu canh đăng ký thành công hệ thống sẽ tiến hành thêm dịch vụ vào hệ thống choixanh.com.vn và thông báo đến người thắng đấu giá
 • Nếu canh đăng ký thất bại hệ thống sẽ hoàn tiền đấu giá cho người thằng đấu giá. Đồng thời chuyển trạng thái đấu giá tên miền thành thất bại
Quy định đấu giá Tên miền
 • Hệ thống sẽ tạm giữ 1,000,000 đ/tên miền tiền đặt cọc
 • Trong suốt quá trình đấu giá thì người tham gia đấu giá không được hủy đấu giá
 • Nếu có người khác đấu giá cao hơn. Hệ thống sẽ thông báo đến những người đấu giá thấp hơn để có thể đặt giá đấu cao hơn
 • Trong quá trình đấu giá nếu tên miền được gia hạn thì hệ thống sẽ hoàn tiền đặt cọc cho toàn bộ người tham gia đấu giá và đóng phiên đấu giá lại
 • Sau khi chốt phiên đấu giá. Người trả giá cao nhất sẽ được đưa vào danh sách canh đăng ký tên miền. Đồng thời hệ thống sẽ hoàn tiền lại cho toàn bộ khách hàng đấu giá thất bại
 • Sau khi chốt phiên đấu giá. Trong vòng 60 ngày kể từ khi tên miền đó hết hạn người chủ sở hữu cũ có quyền mua lại tên miền với giá cao = Mức đấu giá cao nhất + 1,000,000đ tiền phạt
 • Nêu chủ sở hữu cũ đồng ý mua lại với giá cao thì hệ thống sẽ hủy phiên đấu giá hiện tại và hoàn tiền cho người thắng đấu giá. Đồng thời + 400,000đ vào tài khoản người thắng đấu giá
 • Nếu sau 10 ngày kể từ khi chốt phiên đấu giá. Người chủ sở hữu không mua lại tên miền với giá cao. Hệ thống sẽ tiến hành thêm mới dịch vụ vào hệ thống của . Đồng thời chuyển choixanh.com.vn đổi thô